News

Aktuality...

VÝRAZNÁ OSOBNOST MLADÉ GENERACE

Jana Skalická, Hudební rozhledy

Martin Hroch tentokráte prezentoval nejen devizy sólisty ve virtuózním Cembalovém koncertu g moll Georga Friedricha Händela, jehož provedení patřilo jednoznačně k vrcholům večera, ale také smysl pro práci s orchestrem.
Virtuozita, nadhled a esprit nenechaly nikoho na pochybách, že Martin Hroch patří k výrazným osobnostem mladé generace českých cembalistů.

KOMORNÍ ORCHESTR FILHARMONIE BRNO

Petr Procházka, Opera plus

Velkým překvapením večera se stalo vystoupení cembalisty Martina Hrocha. Ten nejen, že usedl k cembalu jako sólista, ale i jako dirigent… Velká pochvala patří právě komornímu orchestru Filharmonie Brno, který pod vedením mladého cembalisty dokázal vytvořit mnohabarevný zvukově plastický celek.

VÝRAZNÁ OSOBNOST MLADÉ GENERACE

Jana Skalická, Hudební rozhledy

Martin Hroch tentokráte prezentoval nejen devizy sólisty ve virtuózním Cembalovém koncertu g moll Georga Friedricha Händela, jehož provedení patřilo jednoznačně k vrcholům večera, ale také smysl pro práci s orchestrem.
Virtuozita, nadhled a esprit nenechaly nikoho na pochybách, že Martin Hroch patří k výrazným osobnostem mladé generace českých cembalistů.

KOMORNÍ ORCHESTR FILHARMONIE BRNO

Petr Procházka, Hudební rozhledy

…jakoby cembalo ani nebylo nedynamickým nástrojem. Martin Hroch disponuje výrazným talentem pro načasování a barevnost hry…

VÝRAZNÁ OSOBNOST MLADÉ GENERACE

Jana Skalická, Hudební rozhledy

Martin Hroch tentokráte prezentoval nejen devizy sólisty ve virtuózním Cembalovém koncertu g moll Georga Friedricha Händela, jehož provedení patřilo jednoznačně k vrcholům večera, ale také smysl pro práci s orchestrem.
Virtuozita, nadhled a esprit nenechaly nikoho na pochybách, že Martin Hroch patří k výrazným osobnostem mladé generace českých cembalistů.

VÝRAZNÁ OSOBNOST MLADÉ GENERACE

Jana Skalická, Hudební rozhledy

Martin Hroch tentokráte prezentoval nejen devizy sólisty ve virtuózním Cembalovém koncertu g moll Georga Friedricha Händela, jehož provedení patřilo jednoznačně k vrcholům večera, ale také smysl pro práci s orchestrem.
Virtuozita, nadhled a esprit nenechaly nikoho na pochybách, že Martin Hroch patří k výrazným osobnostem mladé generace českých cembalistů.

KOMORNÍ ORCHESTR FILHARMONIE BRNO

Petr Procházka, Opera plus

Velkým překvapením večera se stalo vystoupení cembalisty Martina Hrocha. Ten nejen, že usedl k cembalu jako sólista, ale i jako dirigent… Velká pochvala patří právě komornímu orchestru Filharmonie Brno, který pod vedením mladého cembalisty dokázal vytvořit mnohabarevný zvukově plastický celek.

VÝRAZNÁ OSOBNOST MLADÉ GENERACE

Jana Skalická, Hudební rozhledy

Martin Hroch tentokráte prezentoval nejen devizy sólisty ve virtuózním Cembalovém koncertu g moll Georga Friedricha Händela, jehož provedení patřilo jednoznačně k vrcholům večera, ale také smysl pro práci s orchestrem.
Virtuozita, nadhled a esprit nenechaly nikoho na pochybách, že Martin Hroch patří k výrazným osobnostem mladé generace českých cembalistů.

KOMORNÍ ORCHESTR FILHARMONIE BRNO

Petr Procházka, Hudební rozhledy

…jakoby cembalo ani nebylo nedynamickým nástrojem. Martin Hroch disponuje výrazným talentem pro načasování a barevnost hry…

VÝRAZNÁ OSOBNOST MLADÉ GENERACE

Jana Skalická, Hudební rozhledy

Martin Hroch tentokráte prezentoval nejen devizy sólisty ve virtuózním Cembalovém koncertu g moll Georga Friedricha Händela, jehož provedení patřilo jednoznačně k vrcholům večera, ale také smysl pro práci s orchestrem.
Virtuozita, nadhled a esprit nenechaly nikoho na pochybách, že Martin Hroch patří k výrazným osobnostem mladé generace českých cembalistů.